Pałac Galiny
 

Projekt koncepcyjny krytego basenu w ramach rozbudowy zespołu pałacowego. 2014